โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.สิชล, ท่าศาลา

จ.นครศรีธรรมราชการเตรียมความพร้อม
ก่อนการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน


วันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ. 2566

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ลงพื้นที่เข้าพบผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 11 สุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่บริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการ เพื่อปรึกษาหารือ ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น พร้อมขอคำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน เพื่อประกอบการศึกษาต่อไป


Image

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช


Image

องค์การบริหารส่วนตำบลเสาเภา


Image

องค์การบริหารส่วนตำบลกลาย


Image

องค์การบริหารส่วนตำบลสระแก้ว


Image

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขึ้น


Image

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา


Image

ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 11 สุราษฎร์ธานี


วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช และบริษัทที่ปรึกษา ได้เข้าพบ นายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายจิรวัฒน์ สุวรรณลิขิต โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อปรึกษาหารือ ประชาสัมพันธ์และชี้แจงรายละเอียดโครงการเบื้องต้น พร้อมขอคำแนะนำแนวทางการดำเนินงาน เพื่อประกอบการศึกษาต่อไป


Image

Image

Image

Image

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0 2551 5419, 0 2551 5420
โทรสาร : 0 2551 5420
อีเมล : [email protected]

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
เลขที่ 150 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0 7537 8794
โทรสาร : 0 7537 8836
อีเมล : [email protected]

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนส์ จำกัด
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0 2948 6014-8
โทรสาร : 0 2948 6013
อีเมล : [email protected]
บริษัท สแปน จำกัด
เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : 02 718 7304-06
โทรสาร : 02 718 7303
อีเมล : [email protected]

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 125, 127 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0 2369 2800-3
โทรสาร : 0 2369 2925
อีเมล : [email protected] หรือ [email protected]

บริษัท เอสพีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 829/12 ซอยประชาชื่น 27 ถนนประชาชื่น
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0 2587 8865
อีเมล : [email protected]


COPYRIGHT © PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.