โครงการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ อ.สิชล, ท่าศาลา

จ.นครศรีธรรมราชขอบข่ายของงานและหน้าที่ของที่ปรึกษา


ที่ปรึกษาจะทำการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบเชิงหลักการ (Conceptual Design) จัดการประชาสัมพันธ์โครงการ การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประมาณราคาเบื้องต้น รวมทั้งศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ดังต่อไปนี้

1) งานรวบรวมและศึกษาข้อมูลแนวถนนโครงการ รวมทั้งบริเวณที่มีผลกระทบกับถนนโครงการ

2) งานสำรวจพื้นที่โครงการเบื้องต้น

3) งานศึกษาผลกระทบทางด้านวิศวกรรมจราจรบริเวณถนนโครงการและส่วนต่อเนื่อง

4) งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจรพร้อมการคาดการณ์ปริมาณจราจร
- งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการจราจร
- งานคาดการณ์ปริมาณจราจร

5) งานจัดทำแนวสายทาง และ/หรือรูปแบบโครงการเบื้องต้น

6) งานจัดการประชาสัมพันธ์โครงการ

7) งานรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

8) การนำเสนอผลการคัดเลือกแนวสายทาง และ/หรือรูปแบบโครงการที่เหมาะสม

9) งานจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

10) งานสำรวจตรวจสอบดินเบื้องต้น

11) งานออกแบบเชิงหลักการ (Conceptual Design)

12) การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

13) การประมาณราคาค่าก่อสร้างเบื้องต้น

14) การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางด้านการลงทุนและค่าความเสี่ยงในการลงทุน

15) งานอื่น ๆ ที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของโครงการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม


สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 0 2551 5419, 0 2551 5420
โทรสาร : 0 2551 5420
อีเมล : [email protected]

แขวงทางหลวงชนบทนครศรีธรรมราช
เลขที่ 150 หมู่ 3 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0 7537 8794
โทรสาร : 0 7537 8836
อีเมล : [email protected]

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนส์ จำกัด
เลขที่ 16,18 ซอยนวมินทร์ 98 แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ : 0 2948 6014-8
โทรสาร : 0 2948 6013
อีเมล : [email protected]
บริษัท สแปน จำกัด
เลขที่ 378 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310
โทรศัพท์ : 02 718 7304-06
โทรสาร : 02 718 7303
อีเมล : [email protected]

บริษัท พีทีอี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 125, 127 ซอยรามคำแหง 12 ถนนรามคำแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 0 2369 2800-3
โทรสาร : 0 2369 2925
อีเมล : [email protected] หรือ [email protected]

บริษัท เอสพีที คอนซัลแตนท์ จำกัด
เลขที่ 829/12 ซอยประชาชื่น 27 ถนนประชาชื่น
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0 2587 8865
อีเมล : [email protected]


COPYRIGHT © PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.